Vedtekter

§1. Klubbens navn og formål:

 • Klubbens navn er : Steinbiten Akvarieforening
 • Klubbens formål er å fremme trivsel og inspirere andre gjennom driften av et akvarium i foajéen på Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Klubben skal sørge for vedlikehold og drift av dette akvariet. Klubben bestemmer selv på semestermøtet om akvariet skal være ferskvanns- eller saltvannsakvarium.
 • Klubben skal også gi alle studenter en mulighet til å dyrke sin interesse i en sosial ramme på Blindern og virke som utgangspunkt for akvarierelaterte aktiviteter.

§2. Klubbens styre:

 • Styret skal bestå av:
  Leder
  Kasserer
  Sekretær
  Teknisk ansvarlig
  FôransvarligStyret velges ved avstemning innad i akvariegruppa på semestermøtet. Funksjonstiden til styret er et semester.
 • Styrets medlemmer skal primært være tilknyttet Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Leder skal referere til BFU en gang hvert semester, før allmøtet, om akvariegruppas tilstand.

§3. Klubbens vedtak:

 • Styret skal treffe vedtak på både semestermøter og klubbmøter i samråd med de medlemmer som er tilstede. Avstemning kan holdes ved behov. Større endringer må varsles på mailinglista 5 virkedager på forhånd. Alle endringer skal rapporteres til alle medlemmene.

§4. Klubbens medlemmer:

 • Klubbens medlemmer må betale en medlemskontingent som gjelder for et gitt semester. Størrelsen på medlemskontingenten skal være symbolsk og bestemmes av styret.
 • Alle medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet har leder 2 stemmer.

§5. Semestermøtet:

 • Den øverste myndighet i klubben utøves av semestermøtet.
 • Ordinært semestermøte avholdes en gang hvert semester.
 • Innkalling til semestermøtet skal skje med minst en ukes varsel.
 • Forslag til saker på semestermøtet settes opp i forbindelse med innkallingen.
 • Ved behov kan det innkalles til ekstraordinært semestermøte på kortere varsel.
 • Semestermøte ledes av fungerende leder, eller stedfortreder utpekt av leder.
 • Semestermøtet skal omhandle disse sakene:
 1. konstituering
 2. årsmelding fra styret
 3. valg av nytt styre
 4. bestemme hvordan akvariet skal drives det inneværende semesteret

§6. Endring av vedtekter:

 • Endring av vedtekter kan kun besluttes på semestermøte med minst 2/3 flertall.

§7. Oppløsning av klubben:

 • Hvis ingen i det fungerende styret eller noen nye vil fortsette/danne nytt styre etter endt semester oppløses klubben inntil videre.
 • Akvariet, pumpene og filteret må da tømmes og rengjøres. Pumper, lys, kjøleanlegg/varmekolber og evt. andre elektriske artikler trekkes fra strømnettet.
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s